נענע 10

הפרחים לצה"ל: גיא לרר וצוות הצינור זכו באות צו פיוס

הפרחים לצה"ל: גיא לרר וצוות הצינור זכו באות צו פיוס
אות ההוקרה המיוחד, הוענק לצוות הצינור על תרומתם לשיח פל

תומכים בצו פיוס

תומכים בצו פיוס

הצטרפו אלינו בעיצוב העתיד של חברה ישראלית מאוחדת יותר!

לתרומה