זהר ניסן

הגולם שקם על יוצרו

זהר ניסן, 31.12.2013

מאז שבני האדם נבראו יש בהם מחלוקות, סכסוכים, ומריבות (ראה קין והבל). עם הזמן הובן שכדי לגשר על הבעיות בין בני האדם יש צורך לקיים מערכת כזו שתוכל לגשר או לשפוט ולברר את המחלוקות בין הצדדים היריבים.

כדי לשפוט בין המתדיינים צריך להעמיד שופטים נשואי פנים. מכובדים עם יושרה, ובעלי יכולת אבחנה בין תפל לעיקר, ויכולת לאבחן בין שקר לאמת. התורה גם הנחתה את השופטים להיות אובייקטיבים. "לא תעשו עול במשפט, לא תשא פני דל, ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך". לא להטות את המשפט לצד זה או אחר, לא לוותר לעני משום שהוא עני. ולא להטות לעשיר בגלל שהוא עשיר, או סלב. לשפוט בצדק. מתדיינים הלכו לשופט או לרב שישפוט בניהם ויעשו  צדק.

מה שקורה היום, שבבית המשפט עושים "משפט" ולא "צדק", זה גם שמעתי מפי עו"ד ותיק ושופט בדימוס. המחוקק הוסיף חוקים על חוקים. ואחריו הוסיפו סעיפים על סעיפים. ואח"כ תקנות על תקנות. וצווים והוראות שעה. ונוצרו ספרים עבי כרס של חוקים ונהיה צורך במומחים למשפט ולעו"ד.

ומה שקורה בפועל שמתדיינים חייבים בייצוג של עו"ד. שגם הם בקושי שולטים בחומר הרב. ונוצרו התמחויות לכול ענף משפטי. ומה שיש עכשיו בבית המשפט זה דיונים על חוק זה או אחר על סעיף זה או אחר, תקדים זה או אחר. וכל המשפט הופך להיות מניפולטיבי, כאשר השופט עצמו מוגבל ביכולת שלו להחליט על פי מיטב הבנתו והכרתו.

כך קיבלנו בית משפט שהוא לא מקום לעשיית "צדק אלא מקום לעשות "משפט" (משהו כמו משחק בחוקים ובסעיפים). ובמשחק הזה מי שמככב זה אותו עו"ד שהוא הכי מניפולטיבי והכי שחקן שמחשק במניפולציות שלו גם את השופט לטובת הלקוח שלו. לעו"ד הזה יש גם תואר "עו"ד גדול".

עו"ד גדול זה אומר שכ"ט גבוה. ומי יכול לשכור עו"ד גדול? אדם עשיר או גדול על פי המונח המקראי. אז מה קיבלנו , שללו לנו את הציווי הבסיסי של התורה למשפט צדק. "ולא תהדר פני גדול". השופט שהיה אמור לא להתחשב במתדיין גדול רק בגלל שהוא גדול, צריך עתה להתמודד עם עורכי דינו  "הגדולים" שהם גדולים בסבך "הגולם" הזה של ספר החוקים, וסעיפיו השונים וביכולת שלהם לחשק גם את השופט.

עכשיו שהגולם הזה קם על יוצרו. למעשה צדק אפשר לקבל רק בבית הדין לתביעות קטנות, כי לשם אין ייצוג לעו"ד ולמניפולציות. ולשופט יש אפשרות החלטה מידית לפי מיטב ניסיונו והבנתו . מקום אחר זה בבית הדין הגבוה לצדק. שם השופטים המנוסים יכולים להחליט על פי מיטב הבנתם ומצפונם. בתי המשפט הגרועים ביותר לעשיית צדק, הם בית הדין למשפחה ובית הדין הרבני. שם המניפולציות והתחמנות של עו"ד מרקיעה שחקים. שומר נפשו ומחפש צדק, ירחק משם כמו מאש.
בבית משפט השלום ובמחוזי, עושים משפט ולא צדק. שם מתקבלת החלטה אחרי שנים על בסיס הפרוטוקול שהקצרנית כתבה ושאין בינה למציאות שום דבר. אחרי המשחק של עו"ד בסעיפים ובתת הסעיפים ההחלטה שמתקבלת זה בינגו.

מאמרים נוספים מאת זהר ניסן

רצח הילדים ע"י אביהם זו טרגדיה בלתי נתפסת בנפש אנושית. אין ספק שזה מעשה מטורף, אדם שפוי לא יכול אפילו לעכל מעשה כזה.

מאמרים נוספים בנושאים דומים:

אני מחבב את התכנית "חתונה ממבט ראשון".

ד"ר גדי טאוב בוחר בהנרי קיסינג'ר: האיש שהפנה את המלחמה לנתיב שבו יתרונה של ארצות הברית יכול היה רק להתגבר, למרות חולשתה בשל ויטנאם.