הדגל

הדגל

אוגוסט 2005

”רק שלא נתנתק אחד מהשני” הייתה הסיסמה של קמפיין ההתנתקות. הקמפיין נועד להפנות את לב הציבור לסכנה הטמונה בהתעצמות הקרעים והשסעים בחברה הישראלית בתקופת התנתקות.

מטרת הקמפיין הייתה להניע את הציבור הרחב – מתנגדי ותומכי ההתנתקות – לפעול, כל אחד בדרכו, למען שמירה על אחדות החברה בישראל.

מאמרים נוספים בנושאים דומים:

אני מחבב את התכנית "חתונה ממבט ראשון".

ד"ר גדי טאוב בוחר בהנרי קיסינג'ר: האיש שהפנה את המלחמה לנתיב שבו יתרונה של ארצות הברית יכול היה רק להתגבר, למרות חולשתה בשל ויטנאם.