דעות שונות

דעות שונות, עם אחד

21.4.2010

מאי 1999

מסע פרסום שמטרתו הייתה להעניק למסר של צו פיוס פירוש מעשי: הדגשת חשיבותן של דעות שונות, המתקיימות בכבוד הדדי זו לצד זו בחברה הישראלית, ומעשירות אותה. לשם כך נבחרו צמדים של אנשי ציבור מתחומים שונים, כאשר בכל צמד אחד דתי ואחד חילוני, ושניהם חתומים יחד על המסר "דעות שונות - עם אחד".

לבנת ובורג                       קופטש ואורבך

מאמרים נוספים בנושאים דומים:

אני מחבב את התכנית "חתונה ממבט ראשון".

ד"ר גדי טאוב בוחר בהנרי קיסינג'ר: האיש שהפנה את המלחמה לנתיב שבו יתרונה של ארצות הברית יכול היה רק להתגבר, למרות חולשתה בשל ויטנאם.