צו 8 לערן ברוך

צו 8 לערן ברוך

4.7.2011

src="http://www.tzavpius.org.il/sites/default/files/uploaded_files/writers/Er..." alt="ערן ברוך" title="ערן ברוך" style="float: left; margin: 10px;" height="150" width="150">מנהל מרכז בינה. בהכשרתו האקדמית בעל תואר מוסמך בלימודי פרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן. בשירותו הצבאי שימש כמ"פ בחטיבת גולני. במשך שנים ארוכות עבד בתפקידי חינוך ומינהל חינוכי בתנועה הקיבוצית כאחראי על פעילות הנח"ל, וכמרכז תחום הנוער והצעירים בסמינר אפעל. יליד שנת 1966, נשוי ואב לשלושה. מתגורר במושב לי-און.

1. לאום: יהודי או ישראלי?
הלאום שלי הוא יהודי. הציונות והישראליות שלי הם מאפיינים מרכזיים של הזהות הלאומית שלי. אבל אני מודע היטב לחלק גדול מהעם שלי שלא חי כאן (וכנראה גם לא כולו בדרך לכאן בעתיד הנראה לעין), וגם לעובדה שבמדינת ישראל חיים אזרחים רבים שהם מיעוט לאומי כאן.

2. דת ומדינה: ביחד או לחוד?
חד משמעית לחוד! כראש הישיבה החילונית הנפגש עם מאות צעירים ישראלים, ברור לי היום שהניכור שחש רוב הציבור בארץ כלפי היהדות קשור בקשר הלא בריא ולעיתים המושחת בין הדת והממסד. הקשר הגורדי הזה הוא הגורם העיקרי למחלוקת ופילוג בעם ישראל בעת הזו.

3. חברה: השתתפות שווה בנטל?
כתוב בתורה "לא תעמוד על דם רעך". היסוד של צבא העם הוא הבסיס לסולידריות בחברה הישראלית, וההשתמטות של הציבור החרדי מן החובה הזו פוגע בעיקרון השיויון בפני החוק במקום המהותי ביותר בו. אני גם חושב שצריך לחייב על פי חוק שירות לאומי למיעוט הערבי בארץ.

4. שבת: איך צריכה להיראות השבת הישראלית?
אני חושב שיש כל מיני סוגים של שבת ישראלית, ושלמדינה אין זכות להתערב במרחב הציבורי, מעבר ל"חוק שעות עבודה ומנוחה" שהוא חוק חברתי חשוב ביותר. אני מחייב תחבורה ציבורית בשבת ומתנגד למסחר שהוא מעבר לתרבות בילוי ופנאי. אבל אני לא חושב שצריך חקיקה בנושא. זה תחום שצריך להשאיר לבחירה חופשית של הפרט.

5. חינוך: מהו המסלול האידיאלי מבחינתך?
חוק חינוך חובה עם ליבה אזרחית רחבה לכל תלמיד ותלמידה בישראל. חייב להיות פיקוח ממלכתי על רמה וסמלים ישראלים ממלכתיים, וחייבים להבטיח חינוך חובה נאות לכל ילדי ישראל, כולל פריפריה חברתית וכלכלית. אני חושב שצריך לאפשר חינוך פרטי במידה והוא מלמד ליבה אזרחית עם פיקוח.

6. אזרחות: הפגנת הענק חשובה הבאה צריכה להיות בנושא:
הגיור. חייבים להפקיע את הגיור ממערכת בתי הדין הרבניים שכפופים למעשה לדיינים החרדים. בתי הדין הללו מונעים ממאות אלפי ישראלים עולים חדשים ואחרים להרגיש כיהודים שווי זכויות. זו תקלה היסטורית וחייבים לתקן ומהר.

7. מעורבות: קיבלת צ'ק פתוח, איזה פרויקט חברתי אתה מקים?
אני תורם אותו להקמת ישיבה חילונית בירושלים במהרה בימינו, אמן.

8. קפה: עם מי מהמחנה השני תרצה לשבת לקפה? עם מי בשום אופן לא?
אשמח לשבת לשיחה עם אריה דרעי, ולבדוק עמו כיצד המהפכה הספרדית שהוא הוביל הגיעה לניוון, התמסדות והתחרדות. אין לי מה לומר לכל הכנופיה שעומדת מאחורי ההוצאה לאור של "תורת המלך" - המיין קאמף היהודי.

מאמרים נוספים בנושאים דומים:

ושוב הם באים לביקורים. החברים הללו, שעזבו לא מזמן לטובת עתיד טוב יותר להם או לילדיהם. "איך אתם חיים פה בחום הזה". יגיד הרווק.

מכנסונים ועקבים. המחאות מדגישות את האבסורד שבנהלים הללו
גלית דהן קרליבך
קשה להיות בחורה אנלוגית בעולם סלולרי