השאירו פרטים ונחזור אליכם...

מי אנחנו

המחנה המשותף הוקם במטרה לחשוף בני נוער ממגוון זהויות על הרצף החילוני-דתי לתפיסה האידיאולוגית של חיים משותפים, המבוססים על מיזוג בין ערכי המסורת היהודית וערכי הדמוקרטיה.

במחנה המשותף תתאפשר העמקה בבניית זהותם האישית של החניכים, תוך שהם לומדים להכיר את זהותו של האחר ורוכשים כלים לדיאלוג משמעותי בינם לבין עצמם.

במחנה המשותף החניכים יובילו בעצמם את תהליך הצמיחה שלהם כקבוצה מעורבת ובין היתר ייקחו אחריות על בניית השבת המשותפת תוך שהם מפתחים מודעות לצרכים ולרגישויות של כלל החברים במחנה.

תפקיד הצוות החינוכי במחנה הוא לאפשר את התהליכים החברתיים ולהדריך את החניכים ברגישות, בפתיחות ובתבונה.

המחנה המשותף משמש מקום מפגש בו נוצרים קשרים באמצעות פעילויות מגוונות וחוויתיות הנותנות לכל אחד לבוא לידי ביטוי.

השהייה המשותפת במחנה תורמת לפיתוח ראיית עולם מורכבת ומאפשרת חברויות וחיבורים שלא היו נוצרים בדרך אחרת.

פעילות במחנה המשותף

הופכים דיאלוג למציאות

המחנה במהותו ובאופי התנהלותו הטבעית מהווה כר חינוכי רחב, אנו מבקשים לראות בכל פעילות המתרחשת בו, פעולה חינוכית.  
בין השאר במהלך היום יש גם יחידות זמן לפעילות חינוכית פורמאלית. (זמן פורמאלי – אופי הפעילות הוא בלתי פורמאלי)

התוכנית החינוכית במחנה היא תוכנית ספיראלית בעלת רצף כרונולוגי, כך שלכל שכבה יש ציר חינוכי רוחבי- שבו יעמיקו בני השכבה לאורך כל התקופה, ונושאי עומק יומיים לכלל המחנה, הנידונים ברמות שונות, בהתאם לנושאים הרוחביים של השכבות. הנושאים הרוחביים קבועים וחוזרים על עצמם כל שנה באופן כרונולוגי ונושאי העומק, משתנים בהתאם לרוח התקופה. 

הרעיון המנחה הוא להתחיל בשכבה הצעירה עם תכנים שקרובים יותר לחיי היום יום של החניכים ועם השנים, להתפתח לתחומים מורכבים ורחבים יותר. לפיכך, השכבה הצעירה (בוגרי ז') תתחיל בעיסוק ובבחינה מעמיקה של הזהות וההשתייכות האישית והמשפחתית, בוגרי ח' יתמקדו בבחינת אתגרי זהות במסגרת שייכות קהילתית ומחוייבות קבוצתית,- בחינת ערך העמיות והמשמעויות הנגזרות ממנו והשכבה הבוגרת – בוגרי ט' יתנסו בעיסוק מעמיק במדינת ישראל והאתגרים הפנימיים של החברה הישראלית. 

עשייה כביטוי ללמידה –במהלך המחנה כל שכבה תקבל הזדמנות להעביר פעילות לכלל המחנה אשר תביא לידי ביטוי את התהליך שעברו והערכים בהם העמיקו במהלך התקופה. 

היחידות מונחות על ידי מדריכים מנוסים, הצוות יתעמק בנושאים וילמד את התחומים הנידונים ביחידות השונות במהלך ימי ההכשרה. המדריכים מלווים את החניכים לאורך כל התהליך ומהווים גורם מכוון לעיבוד והעמקה של השיח לאורך היום והתקופה.

נושאים בהם נעמיק בקיץ הקרוב: רצף הזהויות הישראלי, הכירות עם ה"אחר", שבירת סטריאוטיפים, ערכי יסוד, קונפליקטים ומחלוקות, ארון הספרים היהודי והישראלי, נושאים בוערים על סדר היום הישראלי ועוד...

פרטים נוספים בטלפון 02-6215353
או בדוא"ל camp@tzavpius.org.il

פעילות המחנה תתנהל תוך כיבוד אורחות חייו של כל משתתף באשר הוא - דתי וחילוני כאחד.

תפילות למעוניינים במניין מידי יום | פעילות חלופית למי שאינו מתפלל | השבת במחנה כוללת פעילויות המתאימות לקבוצות הזהות השונות. הפעילות המשותפת אינה כרוכה בחילול שבת |מחנה 24/7 עם לינת לילה |מתחם סגור ומאובטח | צוות מיומן ומקצועי יוביל את המחנה | החוגים וההעשרה עשויים להשתנות.