ברכת שר החינוך, שי פירון, לשנה"ל תשע"ה
הרב שי פירון

ברכת שר החינוך, שי פירון, לשנה"ל תשע"ה

ברצוני לברך אתכם עם פתיחתה של שנת הלימודים. אני רואה בבחירה שלכם לחיות את המורכבות הישראלית, לאפשר בתוכה ערוצים ישירים וקרובים של מפגש ברכה ותרומה משמעותית לחברה הישראלית

ברצוני לברך אתכם עם פתיחתה של שנת הלימודים. אני רואה בבחירה שלכם לחיות את המורכבות הישראלית, לאפשר בתוכה ערוצים ישירים וקרובים של מפגש ברכה ותרומה משמעותית לחברה הישראלית.

העובדה שבתי הספר שלכם צמחו מתוך קהילות שמאסו בחומות ובניגודים והעדיפו על פניהם שותפות ויחד מחזקת עוד יותר את החשיבות בקיומכם והיא מבטאת קול חשוב ומתון בחברה הישראלית. קול שלא מבקש לטשטש את זהותן של הקהילות השונות, אלא מדגיש את המשותף והקרוב.

אני שמח שמחה אמתית על כך שמדובר בתופעה שמתרחבת מדי שנה ועל כך שעשרות מסגרות מסוג זה כבר קיימות. אחת הפעולות הראשונות שלי במשרד היתה תוספת תקציבית משמעותית לחינוך זה ואני תקווה שנצליח להמשיך ולחזק את הזרם המשלב.

בברכת שנה טובה
הרב שי פירון
שר החינוך

מאמרים נוספים מאת הרב שי פירון

הנוער שהרב שי פירון מתמודד איתו לא אוהב משלים, חווה משברי אמונה ומכוון להצלחה בדיוק כמו חבריו החילוניים. איך מחנכים אותו להיות דתי מודרני? בהרבה מאוד כנות

מאמרים נוספים בנושאים דומים:

אני מחבב את התכנית "חתונה ממבט ראשון".

ד"ר גדי טאוב בוחר בהנרי קיסינג'ר: האיש שהפנה את המלחמה לנתיב שבו יתרונה של ארצות הברית יכול היה רק להתגבר, למרות חולשתה בשל ויטנאם.