אפרת רוזנברג - שפירא

אין חינוך בלי התמודדות

אין חינוך בלי התמודדות
ילדיה של אפרת רוזנברג שפירא לומדים בחינוך המשותף, בחירה

תומכים בצו פיוס

תומכים בצו פיוס

הצטרפו אלינו בעיצוב העתיד של חברה ישראלית מאוחדת יותר!

לתרומה