ליאת בר שישת

התחדשות חינוכית: אקולוגי וגם אידאולוגי

התחדשות חינוכית: אקולוגי וגם אידאולוגי
איך יוצרים סביבה לימודית דתית חילונית ועוד אקולוגית, בל

תומכים בצו פיוס

תומכים בצו פיוס

הצטרפו אלינו בעיצוב העתיד של חברה ישראלית מאוחדת יותר!

לתרומה