יוסי שלס

התחדשות קהילתית: יש אור על הגבעה

התחדשות קהילתית: יש אור על הגבעה
החברים בקהילה המעורבת אולי לא יודעים לסחוב פסנתרים, אבל

תומכים בצו פיוס

תומכים בצו פיוס

הצטרפו אלינו בעיצוב העתיד של חברה ישראלית מאוחדת יותר!

לתרומה