לוגו צו פיוס
צו פיוס

מטרות ודרך

עמותת צו פיוס פועלת כבר 20 שנה לאיחוי השסעים המאיימים על החוסן הלאומי ועל הלכידות בחברה הישראלית, באמצעות קידום כבוד הדדי, סובלנות ואחדות ומתוך מחויבות לערכי היהדות והדמוקרטיה.

צו פיוס מובילה חדשנות במערכת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי ופועלת לשימור וחיזוק הזהות היהודית – ישראלית של כל פרט וקבוצה בחברה הישראלית

צו פיוס - מי אנחנו?

עמותת צו פיוס פועלת כבר 20 שנה לאיחוי השסעים המאיימים על החוסן הלאומי ועל הלכידות בחברה הישראלית באמצעות קידום כבוד הדדי, סובלנות ואחדות ומתוך מחויבות לערכי היהדות והדמוקרטיה. צו פיוס מובילה חדשנות במערכת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ופועלת לשימור וחיזוק הזהות היהודית –ישראלית של כל פרט וקבוצה בחברה

 

חזון

עמותת צו פיוס רואה לנגד עיניה חברה בה פועלים יחד אזרחים בעלי מגוון זהויות על הרצף הדתי-חילוני ומקיימים אורח חיים משותף בתחומי החינוך, התרבות והקהילה. מרחב זה יאפשר קיומו של שיח זהויות, יהווה מעיין של יצירה תרבותית ישראלית-יהודית חדשה הממזגת בין ערכי המסורת היהודית וערכי הדמוקרטיה, וישמש עוגן לערכים של כבוד וערבות הדדית עבור החברה הישראלית כולה.

תחומי פעילות

חינוך פורמלי: הקמה וליווי פדגוגי ומעשי של מסגרות חינוך משלבות, המשותפות לתלמידים דתיים, חילונים ומסורתיים, הן במסגרת החינוך הממלכתי והן בממלכתי-דתי: החל מגן הילדים, בית ספר יסודי, חטיבת ביניים ועד התיכון

חינוך בלתי פורמלי: פיתוח מודלים לחינוך בלתי פורמלי ברוח מרחב החיים ביחדמחנה קיץ לנוער דתי וחילוני, פיתוח תוכניות חינוכיות וקבוצות כדורגל מקצועיות שאינן משחקות בשבת ומקדמות את ערכי הסובלנות, הכבוד ומניעת האלימות בספורט 

קהילהתמיכה ברעיון החיים בקהילות מעורבות

מדיה: יצירת מודעות, ניראות והשפעה על כלל החברה הישראלית, תוך חשיפת פעילות העמותה וקידום שיח נוקב במדיה השונות

פריסה גיאוגרפית: צו פיוס עובדת בפריסה ארצית, בכל רחבי ישראל, בערים וביישובים קהילתיים, קיבוצים ומושבים