גלית דהן קרליבך

ריקוד המכונה

ריקוד המכונה
פעם זה נשמע בדיוני: בני אדם שעיניהם מחוברות למסכים? אנש

ערס פואטי

ערס פואטי
אליטות חדשות? רק זה חסר לנו. גלית דהן קרליבך, גאה בצד ה

מקרא חסר

מקרא חסר
כיצד דוחסים בחוברת לימוד אחת ארבעה חומשים? ומי מעז להדב

אובדן הילדות

אובדן הילדות
אנחנו מרבים לקטר על משרד החינוך, על הכיתות הלא חכמות, ע

תומכים בצו פיוס

תומכים בצו פיוס

הצטרפו אלינו בעיצוב העתיד של חברה ישראלית מאוחדת יותר!

לתרומה