גלית דהן קרליבך

מקרא חסר

מקרא חסר
כיצד דוחסים בחוברת לימוד אחת ארבעה חומשים? ומי מעז להדב

אובדן הילדות

אובדן הילדות
אנחנו מרבים לקטר על משרד החינוך, על הכיתות הלא חכמות, ע

תומכים בצו פיוס

תומכים בצו פיוס

הצטרפו אלינו בעיצוב העתיד של חברה ישראלית מאוחדת יותר!

לתרומה