פותחים שנה עם צו פיוס
כפתור וידאו

חלוציות במגידו

צו פיוס, 7.9.2014

פותחים שנה עם צו פיוס: קרין שטרן, מנהלת מחלקת חינוך, מועצה איזורית מגידו

מאמרים נוספים בנושאים דומים:

אני מחבב את התכנית "חתונה ממבט ראשון".

ד"ר גדי טאוב בוחר בהנרי קיסינג'ר: האיש שהפנה את המלחמה לנתיב שבו יתרונה של ארצות הברית יכול היה רק להתגבר, למרות חולשתה בשל ויטנאם.