איילת להמן

מזכרת בתיה מחזון למעשה

מזכרת בתיה מחזון למעשה
לבנות קהילה ובית ספר בישראל – תהליך מתמשך של אתגר: סיפו

תומכים בצו פיוס

תומכים בצו פיוס

הצטרפו אלינו בעיצוב העתיד של חברה ישראלית מאוחדת יותר!

לתרומה