לפרטים נוספים:

02-621-5353

055-6663515

camp@tzavpius.org.il

השאירו פרטים ונחזור אליכם...

הערכים שלנו

משקיעים בחינוך!

בצד ההשקעה במסלול החינוך הפורמאלי מבקש צו פיוס ליצור גם מסלול חינוכי בלתי פורמאלי אשר ישלים את המעשה החינוכי המתקיים בחינוך הפורמאלי, ומיועד לאוכלוסייה רחבה יותר. 

"המחנה המשותף" של צו פיוס הוא מודל ייחודי של מחנה קיץ משותף לנוער דתי, מסורתי וחילוני. המחנה מבוסס על מודל מחנות הקיץ כפי שמכירים אותו בארה"ב וכיום נמצא בראשית דרכו בישראל. המחנה מרחיב את מעגלי הצעירים הנחשפים לתפיסה האידיאולוגית של חיים משותפים, מעבר לאלו המכירים תפיסה זו מתוך כך שהם לומדים בבתי ספר משלבים. 

התוכנית החינוכית במחנה היא תוכנית ספיראלית בעלת רצף כרונולוגי שמזמין את בני הנוער לקחת חלק בפעילות שנה אחר שנה. בד בבד, התוכנית העשרתית במחנה מבוססת על בחירה אישית של תחום עניין מתוך מגוון אפשרויות ומאפשרת הזדמנות להיכרות ומפגש על בסיס תחום עניין משותף. 

אופי הפעילות במחנה מאפשר ליחיד להשתייך לקבוצות חברתיות שונות ולהיות שותף בשיח עם מגוון זהויות במהלך שהותו במחנה. יחד עם זאת, חווית החיים המשותפים במחנה מאפשרת תהליך של בירור זהות יהודית-ישראלית, ברור של מקומו האישי של היחיד בתוך מעגלי המשפחה, הקהילה, החברה. המחנה הוא הזדמנות עבור הצעירים לחוות חווייה משמעותית מחוץ לחיק החם של המשפחה ומחוץ לאזור הנוחות של הסביבה המוכרת, של בית ספר וחברים. תהליך שיקדם התבגרות אישית והבשלה עבור המשתתפים, במהלכו מפתחים בני הנוער כלים לשיח רב תרבותי ויוצרים קשרי חברות עמוקים ומשמעותיים לשנים הבאות.

על מנת ליצור רצף בתהליך החינוכי, המשתתפים במחנה הקיץ מוזמנים לקחת חלק בפעילות שנתית הכוללת גם מפגשים קצרים, בחופשות ומועדים במהלך השנה.

מטרות המחנה המשותף

לחשוף בני נוער ממגוון זהויות על הרצף החילוני-דתי לתפיסה האידיאולוגית של חיים משותפים, המבוססים על מיזוג בין ערכי המסורת היהודית וערכי הדמוקרטיה.

לחשוף בני נוער לתפיסת עולם פלורליסטית בה יש זכות קיום למגוון של דעות, השקפות עולם ואורחות חיים ולאפשר להם לרכוש כלים להתנהל בתוך מציאות מורכבת בחברה רב תרבותית.

לאפשר לחניכים העמקה בבניית זהותם האישית בעזרת היכרות עם זהותו של האחר (הגדרה עצמית כוללת גם את מה שאני לא)

להקנות חניכים  כלים לדיאלוג משמעותי . זאת  באמצעות יצירת  מרחב בטוח לדיאלוג אשר מתקיים בו מפגש אמיתי בין בני נוער ממסורות ותרבויות שונות, מרחב המאפשר את השונות ובד בבד גם מחדד את הדמיון.

לאפשר לבני הנוער להתנסות בחיים משותפים  במסגרת קהילה, בה הם מובילים את תהליך הצמיחה של הקבוצה, מפתחים מודעות לצרכים ולרגישויות של כלל החברים בקבוצה ולוקחים אחריות על אופי החיים המשותפים במהלך התקופה באופן שיכבד את כלל החברים.

לאפשר יצירת חברויות שלא היו נוצרות בדרך אחרת, במסגרות ההומוגניות שבתוכן חיים בני הנוער.