התוכנית החינוכית של המחנה המשותף

השאירו פרטים ונחזור אליכם...

התוכנית החינוכית

המחנה במהותו ובאופי התנהלותו הטבעית מהווה כר חינוכי רחב, אנו מבקשים לראות בכל פעילות המתרחשת בו, פעולה חינוכית.  

בין השאר במהלך היום יש גם יחידות זמן לפעילות חינוכית פורמאלית. (זמן פורמאלי – אופי הפעילות הוא בלתי פורמאלי)

מגשימים חלומות, חיים יחד והופכים דיאלוג למציאות!

התוכנית החינוכית במחנה היא תוכנית ספיראלית בעלת רצף כרונולוגי, כך שלכל שכבה יש ציר חינוכי רוחבי- שבו יעמיקו בני השכבה לאורך כל התקופה, ונושאי עומק יומיים לכלל המחנה, הנידונים ברמות שונות, בהתאם לנושאים הרוחביים של השכבות. הנושאים הרוחביים קבועים וחוזרים על עצמם כל שנה באופן כרונולוגי ונושאי העומק, משתנים בהתאם לרוח התקופה. 

דיאלוג

הרעיון המנחה הוא להתחיל בשכבה הצעירה עם תכנים שקרובים יותר לחיי היום יום של החניכים ועם השנים, להתפתח לתחומים מורכבים ורחבים יותר. לפיכך, השכבה הצעירה - בוגרי ז' תתחיל בעיסוק ובבחינה מעמיקה של הזהות וההשתייכות האישית והמשפחתית, בוגרי ח' יתמקדו בבחינת אתגרי זהות במסגרת שייכות קהילתית ומחוייבות קבוצתית,- בחינת ערך העמיות והמשמעויות הנגזרות ממנו והשכבה הבוגרת – בוגרי ט' יתנסו בעיסוק מעמיק במדינת ישראל והאתגרים הפנימיים של החברה הישראלית. 

עשייה כביטוי ללמידה – במהלך המחנה כל שכבה תקבל הזדמנות להעביר פעילות לכלל המחנה אשר תביא לידי ביטוי את התהליך שעברו והערכים בהם העמיקו במהלך התקופה. 

היחידות מונחות על ידי מדריכים מנוסים-  צוות המחנה יתעמק בנושאים וילמד את התחומים הנידונים ביחידות השונות במהלך ימי ההכשרה לקראת המחנה. המדריכים שמנחים את היחידות מלווים את החניכים לאורך כל התהליך במחנה ומהווים גורם מכוון לעיבוד והעמקה של השיח לאורך היום והתקופה.

נושאים בהם נעמיק בקיץ הקרוב: רצף הזהויות הישראלי, הכירות עם ה"אחר", שבירת סטריאוטיפים, ערכי יסוד, קונפליקטים ומחלוקות, ארון הספרים היהודי והישראלי, נושאים בוערים על סדר היום הישראלי ועוד...