מבט מקומי חדרה

הפייסן מהעוגן

מבט מקומי חדרה, 18.6.2015

הפייסן מהעוגן, מבט מקומי, 18-6-2015