שברת? שילמת!
שמוליק דניאלס

שברת? שילמת!

כבר בשמם "שוברים שתיקה" מעידים על עצמם אנשי הארגון שהם "הטובים", בניגוד למי שמסתיר התרחשויות אפלות הם חושפים לאור. אולם מי שרוצה לתקן לא שובר. לא מנתץ, אלא בונה קומה חדשה. עו"ד שמוליק דניאלס מגייס את הרמבם לביקורת על "שוברים שתיקה"  

לקריאת הטור של עו"ד חגי אפרתי המצדד בשוברים שתיקה הקליקו כאן

בזמן האחרון יש קצת עליהום על הארגון שוברים שתיקה, חלק באלימות מילולית רדודה וחלק בביקורת עניינית.

אבל מה בעצם יש לנו כאן ? כך שוברים שתיקה מספרים על עצמם: 

מדובר בארגון בן כ-10 שנים אשר מאוגד באישית משפטית של חל"צ – חברה לתועלת הציבור, שהוקם לדבריהם ע"י קבוצה של לוחמים ששירתו בחברון, לפי דיווחי הארגון, כספים זרים לא מעטים מתקבלים בין השאר מגופים אירופאיים בבריסל, דנמרק ומהאיחוד האירופי.

באתר האינטרנט שלו מציג הארגון את מטרותיו ובכללן: " להעלות את המודעות למציאות היום יומית בשטחים הכבושים וליצור שיח ציבורי על המחיר המוסרי שבשליטה צבאית על אוכלוסיה אזרחית וכיבוש ארוך שנים..".

שיטת העבודה של הארגון כך לפי דבריהם הנה בדרך של איסוף עדויות והצלבת מידע ונתונים אודות עוולות הכיבוש ומעשים לא מוסריים של חיילי צה"ל באירועים כאלה ואחרים. הארגון אף עורך בארץ סיורים בשפה האנגלית במוקדי חיכוך, מקיים מיצגים והרצאות בחו"ל מול ציבור, גופים וארגונים בינלאומיים.

עד כאן, בתמצית, החלק היבש, הכול כמובן מנקודת המבט של הארגון.

לכאורה מדובר בעוד ארגון שנועד לשמור עלינו מפני עצמנו, ארגון שנועד לשמר ולמרק את טוהר הנשק – יעדים מוצדקים מאין כמותם - אז מה יש בעצם בשוברים שתיקה שמעצבן כל כך חלק ניכר מהציבור הישראלי ?!

הייתי מתחיל כבר מהשם. שוברים שתיקה בחרו לעצמם שתי מילים די אומללות, כל אחת בפני עצמה. במקום לתקן הם שוברים, ובמקום לדבר הם למעשה מנתצים את היכולת ליצור שיח.

כשאתה שובר שתיקה, אתה לא בא מתוך רצון לדיאלוג אלא בא בקטע של מונולוג.

השם נושא מטען מרומז של קונספירציה אפלולית: יש שתיקה מאורגנת של אלפי לוחמים שחלקם ביצעו מעשים נוראיים, ורק אנחנו 'הטובים' , אנחנו אלו שנחשוף אותה לאור השמש המטהרת.  

ישנו כלל בהלכות שבת שלפיו "כל המקלקלין פטורין". בתמצית, הבסיס לאיסורי המלאכות בשבת הוא שתהיה מחשבה מאחורי ביצוע המלאכה, אבל כשבאים לקלקל ולשבור בלבד, מדובר בפעולה שאין בה ממש, ואשר על כן היא אינה בגדר מלאכה אסורה. אולם שונים הדברים כאשר השבירה והקלקול נועדו לתקן. 'מקלקל על מנת לתקן' זו כבר פעולה שיש בה ממש, למרות שמדובר באותה פעולה ממש. סותר על מנת לבנות או קורע על מנת לתפור, כבר מוגדרות כמלאכה מאחר ויש עמן נפח של מחשבה וכוונה.

השאלה הגדולה היא, האם שוברים שתיקה כאן רק כדי לקלקל או שבאמת הרצון האמיתי שלהם הוא אכן בתהליך של תיקון גם אם הוא על הדרך כולל שבירה כזו או אחרת ?

פאוזה. נעבור לדיון אחר.

"לא תשנא את אחיך בלבבךהוכח תוכיח את עמיתך, ולא תשא עליו חטא" (ויקרא יט, יז).

הרמב"ם פסק: "הרואה חבירו שחטא או שהלך בדרך לא טובה, מצוה להחזירו למוטב ולהודיעו שהוא חוטא על עצמו במעשיו הרעים, שנאמר: הוכח תוכיח את עמיתך" (הלכות דעות פרק ו הלכה ז).

 יותר מזה. הגמרא במסכת שבת (דף נז) מזהירה מפורשות: "כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה, נתפס על אנשי ביתו; באנשי עירו, נתפס על אנשי עירו; בכל העולם כולו, נתפס על כל העולם כולו...".

שלא יהיה ספק, ברור שקיימת חובה לתקן עוולות ומי שלא מוחה הוא לא שונה מהחוטא במאום. אז בואו נניח, ולו לשם ההנחה – המופרכת לטעמי – שאכן כל העוולות הנטענות על ידי שוברים שתיקה הנן נכונות  - ולא מדובר בהצגה עקבית של חלקי עובדות נטולות הקשר - מהי הדרך שבה מבקשים הם כביכול לתקן את המצב? מהי הדרך שבה הם מבקשים להטיח תוכחה בציבוריות הישראלית?

נחזור לרמב"ם. באותו מקום גם ציין הרמב"ם: "צריך להוכיחו בינו לבין עצמו וידבר לו בנחת ובלשון רכה ויודיעו שאינו אומר לו אלא לטובתו.." 

כבר לפני אלפי שנים הבינו שרק כך ניתן לנסות ולתקן, שהתוכחה, תהיה בעלת שיח ואופי אינטימי בין המוכיח לבין המעוול, בנחת ובלשון רכה. פנים אל מול פנים.

שוברים שתיקה מציגים את עצמם כרוצים 'ליצור שיח ציבורי' אבל בפועל הם אינם יוצרים שיח ציבורי אמיתי פנים אל פנים. הפוך. פניהם מופנים חוצה לעולם, מה שמותיר את ישבנם מופנה כלפינו, הציבור הישראלי.

רוצה לתקן? סבבה. דבר בנחת ורק אתי, תראה לי איפה שגיתי ומה לא מספיק עשיתי, אל תלך לפריץ, תנסה לשנות ולתקן אותי באמצעותו ועוד לקבל על זה כסף.

ההתנהלות של שוברים שתיקה רחוקה לטעמי ממניעים כנים ואמיתיים של רצון לתקן, היא פשוט התנהלות טיפשית שלא מועילה בכלום.

האם שוברים שתיקה היא אכן חברה לתועלת הציבור ? ממש לא.

מאמרים נוספים מאת שמוליק דניאלס

עוד רגע קט בתי הספר יפתחו שוב את שעריהם ומאות אלפי תלמידים ישובו לשנת לימודים נוספת או יתחילו אותה לראשונה.

מאמרים נוספים בנושאים דומים:

אני מחבב את התכנית "חתונה ממבט ראשון".

ד"ר גדי טאוב בוחר בהנרי קיסינג'ר: האיש שהפנה את המלחמה לנתיב שבו יתרונה של ארצות הברית יכול היה רק להתגבר, למרות חולשתה בשל ויטנאם.