"מאמינים שאפשר"

"מאמינים שאפשר"

18.4.2017

תמר טרבלסי, כתבת החינוך של ידיעות כותבת על "קשת התקווה אליקים, במסגרת פרויקט המורה של המדינה בידיעות אחרונות.

מאמרים נוספים בנושאים דומים:

אני מחבב את התכנית "חתונה ממבט ראשון".

ד"ר גדי טאוב בוחר בהנרי קיסינג'ר: האיש שהפנה את המלחמה לנתיב שבו יתרונה של ארצות הברית יכול היה רק להתגבר, למרות חולשתה בשל ויטנאם.